AVGÅNGSORT   DESTINATION  
 
  FRÅN ERBJUDNA
  FRÅN SÖKTA
  BÅDE
  +/-3 DAGAR


Skjutsar - söker skjuts

SKJUTSENS INFORMATION

Avgångsort: Savonlinna
Destination: Lahti
Typ:   (upprepande enkelresa)
Framfärd: (klo 00:00)Tilläggsinformation
Anmälarens information

Namn: nann
Telefon: 0414581654

Google Map

Rutten är rikt visande. Ta kontakt med anmälaren för att få ytterligare information.
Partners


I samarbete

 

FACEBOOK
STÖRSTA GEMENSKAP