AVGÅNGSORT   DESTINATION  
 
  FRÅN ERBJUDNA
  FRÅN SÖKTA
  BÅDE
  +/-3 DAGAR


Skjutsar - söker skjuts

SKJUTSENS INFORMATION

Avgångsort: Tampere
Destination: Helsinki
Typ:   (upprepande enkelresa)
Framfärd: (klo 15:00)Tilläggsinformation


Pääsen lähtemään aikaisintaan pe noin klo 14. Osallistun bensakuluihin.


Anmälarens information

Namn: Sarkku
Telefon: 040 7210002

Google Map

Rutten är rikt visande. Ta kontakt med anmälaren för att få ytterligare information.
Partners


I samarbete

 

FACEBOOK
STÖRSTA GEMENSKAP