AVGÅNGSORT   DESTINATION  
 
  FRÅN ERBJUDNA
  FRÅN SÖKTA
  BÅDE
  +/-3 DAGAR


Skjutsar - söker skjuts

SKJUTSENS INFORMATION

Avgångsort: Helsinki
Destination: Kokkola
Typ:   (enkelresa)
Framfärd:Tilläggsinformation


I will be coming back from Helsiki on sunday 15 september.If anyone travelling to Seinäjoki, Pietersaari, and Kokkola on the given date please contact me.


Anmälarens information

Namn: Aamir Farooq
E-postadress: aamirfarooq25 (at) gmail.com
Telefon: 0440910877

Google Map

Rutten är rikt visande. Ta kontakt med anmälaren för att få ytterligare information.
Partners


I samarbete

 

FACEBOOK
STÖRSTA GEMENSKAP