AVGÅNGSORT   DESTINATION  
 
  FRÅN ERBJUDNA
  FRÅN SÖKTA
  BÅDE
  +/-3 DAGAR


Skjutsar - söker skjuts

SKJUTSENS INFORMATION

Avgångsort: Hyrynsalmi
Destination: Kajaani
Typ:   (enkelresa)
Framfärd:Tilläggsinformation


Toiveissa päästä Kajaaniin milloin tahansa aamutuimasta klo 12 mennessä, koska Kajaanista junaan (mahdollisia junia 9. 27 tai 12.17 lähtevät, tai alkuiltapäivän juna


Anmälarens information

Namn: Satu Ranta-Tyrkkö
E-postadress: satu.ranta-tyrkko (at) jyu.fi
Telefon: 0405141323

Google Map

Rutten är rikt visande. Ta kontakt med anmälaren för att få ytterligare information.
Partners


I samarbete

 

FACEBOOK
STÖRSTA GEMENSKAP