AVGÅNGSORT   DESTINATION  
 
  FRÅN ERBJUDNA
  FRÅN SÖKTA
  BÅDE
  +/-3 DAGAR


Skjutsar - söker skjuts

SKJUTSENS INFORMATION

Avgångsort: Helsinki
Destination: Joensuu
Typ:   (enkelresa)
Framfärd:Tilläggsinformation


Lähtö 12.7 käy myös.


Anmälarens information

Namn: Seija Haavisto
Telefon: 040-5830017

Google Map

Rutten är rikt visande. Ta kontakt med anmälaren för att få ytterligare information.
Partners


I samarbete

 

FACEBOOK
STÖRSTA GEMENSKAP